خيريه خدماتي درماني حضرت فاطمه الزهرا س اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به افراد فقیر و آبرومند به صورت کاملا محرمانه ـ اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان فقیر ـ کمک به نگهداری فرزندان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی ـ ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، پزشکی، پیراپزشکی، دارویی، مشاوره پزشکی، پیشگیری و درمانی ـ ارائه خدمت آموزشی مختلف اعم از سلامتی و بهداشتی ـ تاسیس درمانگاه پس از گذراندن تمامی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از دستگاه متولی ـ دریافت کمک مالی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
68 مشاهده
0 متقاضی