خيريه درماني فاطمه الزهرا زواره

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک به افراد فقیر و آبرومند به صورت کاملا محرمانه اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان فقیر کمک به نگهداری فرزندان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی ارایه خدمات بهداشتی، درمانی، پزشکی، پیراپزشکی، دارویی، مشاوره پزشکی، پیشگیری و درمانی ارایه خدمت آموزشی مختلف اعم از سلامتی و بهداشتی ب : روش اجرای هدف تاسیس درمانگاه پس از گذراندن تمامی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از دستگاه متولی دریافت کمک مالی از اعضای موسسه استفاده از تخصص پزشکان شهرستان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
38 مشاهده
0 متقاضی