خيريه درمان گستر امام حسين عليه السلام شهرضا خيابان صاحب الزمان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات تامین نیازهای درمانی افراد بی بضاعت در زمینه دندانپزشکی تامین نیازهای درمانی افراد دیابتی این موارد پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان تحقق می‌یابد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی