خيريه در امور بهداشتي درماني سيد الشهدا کاوه اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی، مامایی، حقوقی، فرهنگی، تربیتی، راهنمایی و مشاوره و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت خانواده های محروم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی