خيريه دستان مهر شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت از بیماران دیابتی تهیه دارو و درمان نیازمندان پرداخت هزینه‌های داروئی بیماران دیابتی برگزاری کارگاه‌های اموزشی ویژه بیماران دیابتی معرفی بیماران به مراکز درمانی و داروئی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی