خيريه رانندگان شهرستان فلاورجان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: کمک به خانواده‌های رانندگان مستمند و بی بضاعت شهرستان در زمینه مالی اعطای کمک مالی دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت خانواده رانندگان شهرستان کمک مالی به بیماران و بیماران خاص خانواده‌های رانندگان عضو انجمن اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به بیماران خاص خانواده رانندگان شهرستان کلیه امور انجمن خیریه عام المنفعه می‌باشد. پس از اخذ مجوز‌های لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی