خيريه راهبري آلاء

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام امور خیرخواهانه در زمینه‌های طراحی، مدلسازی و مدیریت خبر.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی