خيريه راهنمايي و امداد و مشاوره آموزش و پرورش نجف آباد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 پوشش قرار دادن کارمندان و اعضای خانواده درجه اول آموزش و پرورش نجف آباد از نظر مشاوره و درمان و نیز پوششهای علمی، مالی و حقوقی – ارائه مشاوره درمانی نسبت به اشخاصی که دارای بیماری‌های مزمن، صعب العلاح و یا پرهزینه می‌باشند و این بیماریها از موجبات آشفتگی روحی و روانی آنان شده_است – ارائه راهنمایی‌های مشاوره‌ای همچون: روان شناختی، پزشکی، حقوقی و مالی نسبت به اشخاصی که توان علمی و تجربی و مالی کافی برای پیگیری مشکلات خود ندارند – جذب اشخاصی که دارای توان علمی، عملی، مالی و تجربی بوده و داوطلبانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی، نسبت به دستگیری از نیاز مندان اظهار علاقه مندی نمایند – شناسایی فرزندان کارمندان و دانش آموزان یتیم مجموعه آموزش و پرورش و بررسی وضعیت درسی، تربیتی و اجتماعی ایشان و با مشاهده کمبودها و نیاز مندی‌های در حد توان جهت رفع و یا اصلاح مشکلات آنان تلاش می‌نماید – تشکیل صندوق مالی برای تحت پوشش قرار دادن اشخاصی که داری بضاعت کافی برای دوره‌های مختلف تحصیلی نبوده و همچنین کارمندان و خانواده ایشان که مواجه با مشکلات مالی موقت می‌گردند – تلاش در جهت تشکیل کلاس‌های آموزشی برای گروه‌های تحت پوشش 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی