خيريه رايحه رحمت فلاورجان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت معنوی و مادی از جامعه هدف بهزیستی حمایت از خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و تامین هزینه‌های آنها در زمینه‌های معیشت، مسکن، جهیزیه، اشتغال و تحصیل فرزندان. اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی. حمایت از سالمندان، بیماران اعصاب و روان و معلولین ضایعه نخاعی و تامین هزینه‌ها و وسایل مورد نیاز. تشکیل کارگاه‌های اقتصادی زودبازده و مشاغل خانگی جهت اشتغال و حمایت مالی بی سرپرستان و افراد نیازمند. عنداللزوم تاسیس و اداره مراکز مورد نیاز با اهداف موسسه خیریه با اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی