خيريه رسول رحمت حامي بيماران و بيمارستان شهيد محمد منتظري نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران ـ ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان ـ هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت ب:روش اجرای هدف همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان انجمن پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش هایی با حضور مردم، خیرین وگروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف انجمن شناسایی نیاز های اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه، گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی با اخذ از مرجع صدور پروانه 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی