خيريه رضوان و مغفرت اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

: ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: کمک به افراد بی بضاعت و ارتقای سطح فرهنگی عمومی، دریافت کمک از خیرین و ادارات و سازمان ها برای رفع محرومیت و تامین مایحتاج افراد بی بضاعت، بسترسازی زمینه اشتغال برای افراد تحت پوشش، کمک به افراد نیازمند در زمینه دارو و درمان و بیماران صعب العلاج. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی