خيريه رضوي کهريزسنگ

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات ترویج فرهنگ نوع دوستی و تامین شرایط لازم برای توانمند سازی جامعه هدف ـ گسترش اخلاق اسلامی و انجام خدمات عام المنفعه ـ بسط و توسعه عدالت اجتماعی و تلاش در جهت بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف ـ اقدام در خصوص مبارزه با اعتیاد از طریق پیشگیری، درمان و توانمند سازی مددجویان شناسایی و پشتیبانی نیازمندان، افراد بی سرپرست، بدسرپرست، ایتام.معرفی آنها به مراکز تولیدی و کارگاهی موجود، در راستای کمک به توانمند سازی مادی آنان شناسایی معتادان به مواد مخدر، و معرفی آنان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد، پشتیبانی مادی (معرفی به مراکز کارگاهی و تولیدی)و معنوی(ارایه مشاوره خانواده) از آنها تا بهبودی کامل و برگشت به زندگی عادی شناسایی نیازمندان(بی سرپرست، بد سرپرست، ایتام، توانخواهان) و معرفی به سایر مراکز حمایتی و پشتیبانی(انجمن خیریه، خیرین) به منظور توانمند سازی آنها. شناسایی، جمع آوری و توزیع اقلام و اجناس مورد نیاز نیازمندان (بی سرپرست، بدسرپرست، ایتام، توانخواهان)از طریق خیرین و نیکوکاران. ب: روش اجرای هدف جلب و قبول کمکهای مادی و معنوی مردمی از طریق عضو پذیری، کمک های مقطعی خیرین، دریافت وام و اعتبار بدون بهره، ایجاد فروشگاهها و کارگاههای تولیدی، برپایی بازارچه های خیریه، دایرکردن کلاسها و دوره های آموزشی.تاسیس مجتمع های آموزشی، درمانگاه و راه اندازی مرکز مشاوره ـ انجام و قبول عملیات و خدماتی از قبیل اداره اموال منقول و غیرمنقول دیگران، وصایت، حفاظت، قیومیت، وقف با حفظ موازین شرعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی