خيريه رهروان حضرت سيدالشهداء س اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ارائه خدمات و کمک رسانی به ایثارگران دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مخصوصا خانواده معظم ایثارگران، حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده‌های ایثارگران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی