خيريه ريحانه المصطفي قمصر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسایی و کمک به افراد نیازمند و آسیب پذیر 2 – شناسایی خیرین و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ب: روش اجرای هدف: دریافت کمک‌های مردمی 2 – شناسایی خیرین 3 – همکاری با مجموعه‌های همسو و دریافت کمک از مجموعه‌های دولتی و خصوصی. بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی، آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز به اخذ مجوز از سایر دستگاههای دولتی ذیربط دارد حسب مورد اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی