خيريه سالمندان امامزاده آقا علي عباس بادرود

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

گهداری از سالمندان بدون سرپرست به صورت نیمه وقت ـ در صورت تأمین امکانات لازم نگهداری از افراد سالمند با استفاده از حضور خانواده با مراقبت به صورت تمام وقت ـ همکاری با سازمان بهزیستی در جهت ارائه خدمات تخصصی و آموزشی و افراد سالمند و خانواده ایشان ـ جمع آوری کمک های مردمی، دولتی و نهادهای عمومی جهت تأمین هزینه های تعریف شده در اساسنامه ـ همکاری با مؤسسات غیردولتی و نهادهای عمومی با اهداف مشترک انسان دوستانه که به سالمندان خدمات ارائه می نماید. ـ مراقبت از سالمندان در منزل و انجام خدمات نگهداری توسط کادر درمانی و مددکاری خیریه ـ همکاری و مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و نیز سرمایه گذاری مستقل و تأسیس و ایجاد شرکتها و مؤسسات در زمینه ذیل به هدف ـ ارائه خدمات فیزیوتراپی به سالمندان ـ برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی برای سالمندان درمحدوده ی استانی و برون استانی ـ ارائه خدمات پزشکی به سالمندان ـ ارائه خدمات روانشناسی و روانپزشکی به سالمندان روشهای اجرایی اهداف: استفاه و بهره گیری از خیرین ـ برگزاری جلسات منظم و مستمر توسط هیات امناء جهت جذب سرمایه ی خیرین و ارائه راهکارهای جدید برای رسیدن به اهداف ـ دعوت از نخبگان و معتمدین منطقه جهت ارائه راهکارهای موثر تبصره: موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
12 مشاهده
0 متقاضی