خيريه سالمندان سراي مهر شهرستان خور و بيابانک

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خور و بیابانک -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه توانبخشی را شامل می‌شود . اهداف موسسه عبارتند از : _ ارائه خدمت به سالمندان نیازمند اعم از رفع مشکلات مادی ، معیشتی ، اجتماعی و درمانی آنان در حد امکان . _ احداث ساختمان مناسب جهت نگهداری و ارائه خدمات روزانه و شبانه روزی به سالمندان . _ جلب و جذب کمکهای نقدی ، غیرنقدی و خدماتی خیران و تلاش در جهت ترغیب آنان به انفاق ، همکاری با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای اهداف خیر خواهانه . _ تشکیل کلاسهای فرهنگی و آموزشی و هنری و برگزاری مسابقات و اردوهای گوناگون و سفر‌های سیاحتی و زیارتی برای سالمندان . روش‌های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از : _ جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و نیکوکاران . _ تهیه تفت و تاج گل و جمع آوری کمکهای مردمی از این طریق . _ هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقفیات ، نذورات ، صدقات ، زکات . _ کمکهای موسسات ، نهادها و ارگانهای مختلف . _ اخذ وام و اعتبار از بانکها 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی