خيريه سامان سراي بانوان خورشيد اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ساماندهی زنان آسیب پذیر با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های دولتی ب – اهداف اختصاصی ارائه نیاز‌های مادی (سرپناه، غذا، لباس، بهداشت، کاهش آسیب، درمان برخی بیماری‌های زنان و ارائه خدمات مورد نیاز جهت عزت نفس و درمان اختلالات روانی تامین یکدلی و همدلی جهت رشد سرمایه اجتماعی آگاهی دادن به زنان آسیب پذیر بر اساس نیازهای آموزشی آنان شناخت و افزایش قابلیت و توانمند سازی زنان آسیب پذیر ایجاد انگیزه برای بازگشت افراد بی خانمان به اجتماع انجام پژوهش در حوزه آسیب‌های اجتماعی گروه هدف ارائه راه کارهایی در جهت زدودن انگ به زنان آسیب پذیر همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی و سمن‌ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی