خيريه سراي اميد و آسايش زنده رود مبارکه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس مرکز بیماران اعصاب و روان (نگهداری – درمان). ایجاد مرکز جامع توانبخشی روزانه و شبانه روزی جهت ارائه خدمات توانمندی و توان خواهی_و توانبخشی به معلولین و سالمندان و بیماران اعصاب و روان. روش‌های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: ارائه خدمات آموزشی، نگهداری، درمان، پیشگیری، خدمات بهداشتی (معلولین، سالمندان، بیماران اعصاب و روان) – مراقبتهای در منزل – خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره، درمان، آموزشی به معلولین، سالمندان، بیماران اعصاب و روان – ارائه خدمات توانپزشکی شامل: گفتار درمانی، کاردرمانی، ورزش درمانی، فیزیو تراپی – ارائه خدمات مشاورین مجرب در زمینه‌های دینی، خانواده، فردی اجتماعی – ارائه کلیه خدمات بندهای سیزده گانه ماده 26 بهزیستی به گروه‌های هدف سازمان تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است. تبصره 2: تمامی فعالیت‌های موسسه غیرسیاسی است

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی