خيريه سراي بزرگان طوبي

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی در امور سالمندان است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های توانبخشی را شامل می‌شود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
41 مشاهده
0 متقاضی