خيريه سفيران اميد فلاورجان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های پیشگیری وتوانبخشی واجتماعی راشامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: پیشگیری وارایه خدمات درجهت پیشگیری ار آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، ایدز، و ….) در جهت ارتقاء سطح سلامت روانی و پیشگیری از معلولیت، اخلاقی، اجتماعی، برای بالا بردن سطح بهزیستی آحاد مردم جامعه با: الف – ارائه آموزش‌های مورد نیاز باتوجه به موقعیت‌های مکانی و زمانی شامل (مهارت‌های زندگی و غیره …) با تاییدهیت امناءبرای ارتقاء سطح آگاهی و توانمند سازی مردم به عنوان سرمایه اجتماعی. ب – تشکیل گروه‌های محلی (پایه اجتماعی) وشبکه سازی این گروه‌ها به منظور ادعام اجتماعی وجلوگیری ازگسستگی‌های اجتماعی با هدف توسعه همبستگی اجتماعی و ایجاد و توسعه تعامل بین مردم و مسؤلین (مدیران) و افراد موثر اداری، اجتماعی، ملی و غیره). روش‌های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: کمک به توسعه و بست مراکز مشاوره خانواده – برگزاری دوره‌های اموزش خانواده و سمینار و همایش جهت اسیب دیدگان اجتماعی و عموم مردم بااستفاده از انتشار اطلاعات در کمپین‌های مجازی و حقیقی کمک به توسعه و بست مراکز بازپروری و بازتوانی به آسیب دیدگان اجتماعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی