خيريه سلامت حضرت فاطمه زهرا استان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سه سطح پیشگیری، تشخیص، درمان به موقع و بازتوانی انجام فعالیت‌های حمایتی، بهداشتی، درمانی و اجتماعی به اقشار آسیب پذیر انجام خدمات عام المنفعه در جهت اشاعه و نشر و تعلیم فرهنگ پیشگیری و سلامت ترویج سنت کریمه دستگیری از افتادگان و گشایش در کار خلق با اعطای کمک‌های مقطعی و یا ماهیانه بر حسب مورد به مددجویان گسترش فرهنگ سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی، جسمانی و تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان بررسی موانع و مشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع آنها روش اجرای اهداف ایجاد همکاری با سازمان‌ها و ارگانهای خصوصی برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات در جهت امور عام المنفعه و فرهنگ سازی سلامت دایر کردن کلاسها و دوره‌های آموزشی، بهداشتی، پژوهشی و درمانی ارائه راهکارها به افراد خیر و نیکوکار در امور بهداشتی، درمانی و اجتماعی در جهت تطبیق نیات خیر آنها با نیازهای مددجویان ایجاد بانک اطلاعات مددجویان با قابلیت به روزرسانی انعکاس نیازهای بیماران به مسئولین و مجامع مربوط و جلب همکاری افراد، خیرین، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی که به نحوی با اهداف مؤسسه در ارتباط باشند بهره گیری صحیح از کمکها و مشارکتهای مردمی و هدایت این کمکها به اولویت‌های اصلی در حوزه سلامت استان تلاش در جهت شناسایی و برقراری ارتباطات نظامند با پزشکان نیکوکار، مؤسسات و خیریه‌های بهداشتی، درمانی و دارویی به منظور تماس و بهره گیری از توان و ظرفیت آنها و مشارکت آنان در امور بهداشتی و درمانی در راستای تحقق هدف بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرائی کردن اهداف شناسایی خانواده‌ها و افراد نیازمند و بی بضاعت و برقراری ارتباط با آنها به منظور خدمات رسانی در جهت بالا بردن سلامت آنها، تهیه، توزیع و تولید وسایل، تجهیزات، ملزومات بهداشتی، درمانی و دارویی آنها ارتقاء سلامت جسمی و اجتماعی از طریق پیشگیری و آموزش موارد بهداشتی و ایجاد انگیزه‌های زندگی سالم همکاری و تعامل با پایگاهای بهداشتی و درمانی سطح استان جهت تهیه و تامین نیازهای ضروری بیماران بی بضاعت تحت پوشش با اخذ مجوزهای لازم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی