خيريه سلامت روان فکر سوم نجف آباد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقای بهداشت و روان جامعه و تقویت نهاد خانواده و ارتقای مهارت‌های زندگی و کاهش نرخ آسیبهای اجتماعی و اختلالات روانی، همچنین افزایش آگاهی‌های مربوط به ازدواج و کاهش نسبت طلاق به ازدواج کاهش بار ناشی از مصرف ماده مخدر و بهبود سبک زندگی شهروندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
42 مشاهده
0 متقاضی