خيريه سلامت كده سلام نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اریه کلیه خدمات و فعالیت مرتبط با طب ایرانی، سنتی، دارویی، بهداشتی با رعایت ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت موسسه خیریه ب) روش اجرای هدف: ارایه خدمات طب ایرانی براساس حفظ تندرستی و با استفاده از تدابیر صحی و مرضی فراورده های طبیعی، ترکیبات جالینوسی و روش های دستی به طور مستقل و یابه صورت ترکیبی برای پیشگیری حفظ تندرستی، تشخیص و درمان بیماریها ـ خدمات طب سنتی شامل تدابیر حفظ و ارتقاءتندرستی براساس متون طب سنتی و نیز ارایه روش های دستی بر طیق آیین نامه ی وزارت بهداشت و درمان و همچنین ارایه خدمات و تدابیر دارو درمانی بر اساس مبانی طب سنتی ـ طراحی، ساخت، اجرا، تجهیز و راه اندازی انواع مراکز بهداشتی، خدماتی اعم از سنتی و نوین در قالب درمانگاه، سلامت کده، نقاهتگاه، بیمارستان و مراکز جراحی محدود در کلیه رشته های پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی، روانشناسی با دو رویکرد و نگرش طب سنتی اسلامی و طب نوین ـ پذیرش انواع موقوفات اعم از مادی و معنوی، عام و خاص وهمچنین پذیرش سرمایه و یا مشارکت و سرمایه گذاری اعم از منقول و غیرمنقول، مادی و معنوی و بوجه های عمومی، دولتی ـ ایجاد و راه اندازی مراکز تولید دارو شامل گیاهی، سنتی و شیمیایی ـ صادرات و واردات انواع لوازم و تجهیزات و کالاهای مجاز در رشته های بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، ساختمان و خدمات عمومی، صنعت و معدن، و علوم دانش بنیانهای تک ـ مشارکت در انجمن های علمی، آموزش، فرهنگی، و سایر مراکز تحقیقاتی در خصوص بهداشت، طب سنتی و طب مدرن ـ برگزاری و ارایه خدمات آموزشی شامل دوره ها و کلاسها، کارگاه، کنفرانس و سمینار، گردش های علمی در داخل و خارج از کشور با استفاده از دانش آموزان، دانشجویان، نخبگان و اساتید علمی ـ تولید محتوای رسانه ای و ساخت انواع فیلم از مستند، کوتاه، سینمایی، پویا نمایی در کلیه شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و تلویزیونی ـ چاپ و نشر روزنامه، ماه نامه، مجله، کتب، مقالات، لو ح های فشرده سمعی و بصری مرتبط با موضوع موسسه ـ ایجاد مجموعه فروشگا ه ها با حق اعطای نمایندگی به صورت مجازی، اپلیکیشن یا به صورت فیزیکی جهت ارایه و فروش کلیه محصولات و تولیدات و یا ارایه کالا و خدمات مرتبط با موضوع موسسه در داخل و یا خارج از کشو

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی