خيريه سليمان نبي آريانا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کشف و شناسایی و کمک به تامین نیازهای طبقه محروم جامعه حمایت از ایتام، سالمندان و نیازمندان و کمک به درمان بیماران نیازمند، کمک به کودکان آسیب دیده اجتماعی ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی