خيريه سنجش و دانش خانه اميد علويجه

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 مساعدت‌های مالی آموزشی، تحصیلی ومشاوره‌ای هزینه پزشکی به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند و استثنایی، تامین وسایل کمک آموزشی، کتابهای درسی وکمک آموزشی ولوازم التحریرتامین کلی مایحتاج افرادمستعد وبی بضاعت درطول تحصیل. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
42 مشاهده
0 متقاضی