خيريه سيد الساجدين ديزيچه شهرستان مبارکه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک وتهیه جهیزیه برای ازدواج جوانان وافراد بی بضاعت تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های مستمند کمک و حمایت ایتام وزنان بی سرپرست و سالخورده نیازمند تهیه و توزیع پوشاک به خانواده‌های نیازمند و ایتام تهیه و توزیع بسته‌های غذایی و ضروریات اولیه زندگی کمک به درمان افراد بی بضاعت کمک به تحصیل افراد بی بضاعت کمک موردی در جهت ارتقاء دانش قرآنی و مباحث علمی شهر دیزیچه ب : روش اجرای هدف 1 فروش تاج گل 2 توزیع بن بین افراد مستمند 3 مشاوره فرهنگی و خانوادگی جهت استعلای سطح فرهنگی افراد بی بضاعت 4 چاپ بروشور و کتاب و روزنامه و گاهنامه 5 تشکیل نمایشگاه 6 توزیع کمک نقدی 7 معرفی به افراد و خیریه‌های مرتبط که اعلام همکاری و امادگی نموده‌اند 8 معرفی به سازمان‌ها و مراکز خرید جهت اخذ اقلام مورد نیاز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی