خيريه شبانه روزي شقايق زواره

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مراقبت و پرورش حمایت های معنوی و فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی نوباوگان و کودکان بصورت روزانه یا شبانه روزی این مهم از طریق اجتناب از اقامت مدت دار در موسسه و انتقال موقت یا دائم با نظارت حرفه ای به دامان خانواده انجام می رسد در صورت توانایی و کمک های مردمی ایجاد بیمارستان مدرسه مسجد حسینیه بنابر نیاز جامعه تعمیر و مرمت منزل افرادی که قدرت مالی ندارند تامین کتابخانه چاپ کتابهای علمی و دینی و امور فرهنگی تبلیغی در راه اهل بیت عصمت و طهارت روشهای اجرایی منظور از مراقبت و پرورش مجموعه فعالیتهای حرفه ای در زمینه صیانت از حقوق و کرامت منافع نوباوگان و کودکان و فراهم نمودن سلامت جسمی اجتماعی روانی و شرایط رشد بالندگی معنوی فرهنگی و اجتماعی علمی و خود کفایی آنان است تبصره موسسه: برای هر یک از اهداف و فعالیتهای تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نمایند و فعالیتهای موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی