خيريه شفا حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - گلپایگان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران،ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان، هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت. ب: روش اجرای هدف همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان مؤسسه پیگیری به منظور بهره برداری ازحداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی تبلیغات و اطلاع رسانی،برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم،خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه. شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع برگزاری جشن های گلریزان،بازارچه های خیریه،گرفتن حق عضویت،توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی..

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی