خيريه شهيد حسين کريمي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک و حمایت زنان بی سرپرست و بدسرپرست ـ تهیه جهیزیه و هزینه ازدواج برای جوانان بی بضاعت تهیه مایحتاج افراد تحت حمایت موسسه ـ کمک به خانواده های بی بضاعت شهر. ب) روش اجرای هدف: جمع آوری صدقات نذورات زکات قبول وصیت فطریه خیرات کفارات ـ کرایه تاج گل جهت برگزاری مراسم و درآمد از آن صرف امور خیریه ـ کمک های مردمی به صورت اشتراک ماهیانه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی