خيريه طلوع مهر دانش آموزان استثنايي

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقای سطح توانبخشی، علمی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دانش آموزان استثنایی استان اصفهان ـ جذب کمکهای مردمی خیرین و معتمدین، برگزاری جشن ها، همایش ها، سخنرانی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی