خيريه علي ابن ابيطالب ع اريسمان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نطنز -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جذب سرمایه‌های مادی و معنوی خیرین و نهاد‌های خصوصی و دولتی جهت کمک و حمایت از اقشار نیازمند در زمینه‌های تحصیل، اشتغال، درمان، معیشت. روش اجرا: دعوت عمومی و خاص از مردم و خیرین جهت مشارکت مستمر، بهره گیری از امکانات، خدمات و حمایت‌های نهادهای عمومی و خصوصی، ایجاد مولفه‌های خصوصی و درآمد زا

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی