خيريه علي اکبر روستاي کرد سفلي تيران و کرون

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

چاپ وتوزیع تابلو تسلیت ولوح تسلیت برای مجالس ترحیم در جهت حمایت از خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند با اخذ مجوزهای لازم جمع آوری کمک‌های مردمی جهت تامین خانواده‌های بی بضاعت جمع آوری هدایا ونذورات و کمکهای مردمی کمکها فرهنگی به مساجد و حسینیه اماکن وموسسات عمومی وعام المنفعه روستای کرد سفلی همکاری با دیگر موسسه‌های خیریه فعال جهت رشد وپیشبرد اهداف اجتماعی وعمرانی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی