خيريه علي بن امام محمد باقر ع فين کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری و مدیریت کمک‌های مردمی در راستای احداث درمانگاه و کمک به بهداشت و درمان مردم منطقه تشکیل کارگروه هایی بمنظور تعامل باخیرین حوزه سلامت در راستای جمع اوری ومدیریت کمکهای مردمی همچنین استفاده از نظرات کارشناسی وارتباط تعاملی باجمعی از پزشکان شهرستان ( بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی , اموزشی , خدماتی وامثالهم که نیاز به اخذمجوز از سایر دستگاههای دولتی ذی ربط دارد حسب مورد اخذ مجوز از مراجع الزامی می‌باشد 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی