خيريه فاطميون بهارستان نجف آباد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان این موسسه با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استعانت از حضرت فاطمه زهرا (س) به منظور خدمات عام المنفعه و نشر به ترویج فرهنگ اسلامی به هر نوع و هر کیفیت و کمک به تامین نیازها از جمله کمک به بیماران نیازمند از طریق وجوه دریافتی از منابع مختلف و بهره گیریس از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در گسترش رفع مشکلات بیماران نیازمند، محرومین، مستضعفین خانواده‌های بی سرپرست و کمک هزینه‌های ازدواج و تحصیلی با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. ب: روش اجرای هدف: هدف از اجرای طرح: 1 ساماندهی امور بیماران نیازمند اعم از کمک هزینه دارو و تهیه داروهای مورد نیاز 2 کمک و حمایت از خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند که این کمک‌ها بعضا غیر نقدی و شامل بسته‌های امنیت غذایی و معرفی به قرضا الحسنه‌ها جهت گرفتن وام‌های معیشتی 3 ایجاد اشتغالزایی که شامل الف) بانوان که شامل خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست که شامل اقداماتی نظیر کارگاههای قالیبافی و کارگاههای خیاطی و سری دوزی ب) جوانان تهیه منابع مالی جهت دادن وام‌های خود اشتغالی و ایجاد کانال‌های برای معرفی جوانان جویای کار در خانواده‌های مستضعف به موسسات و شرکت و کارخانه‌های جویای کار. ج) تهیه کمک هزینه‌های ازدواج و تحصیلی مخصوص خانواده‌های نیازمند د) تهیه منابع مالی و دادن وام‌های قرض الحسنه معیشتی و ایجاد کانال با موسسات قوض الحسنه موجود جهت معرفی افراد نیازمند. 4 جمع آوری کمک‌های مردمی و جذب خیرین شهرستان 5 تهیه حساب بانکی برای تجمیع کمک‌ها و نظارت بر هزینه‌ها و همچنین کمک‌های دریافتی و سهولت در اختیار قرار دادن منابع بانکی و مالی به افراد نیازمند. 6 شناسایی محرومین و مستضعفین و افراد نیازمند حقیقی محل. 7 شناسایی افراد خیر و موسسات خیریه جهت دریافت کمک‌های مالی. 8 تهیه ساز و کار مناسب جهت دریافت کمک‌های مالی یا فراخوان کمک مالی. 9 سامانه مناسب جهت توزیع امکانات بین نیازمندان. 10 تهیه حساب‌های بانکی که قایلیت انتقال کارت به کارت یا از طریق اینترنت را داشته_باشد. 11 تهیه یک مکان مشخص جهت دریافت کمک مالی که افراد به صورت غیر منظم اهدا می‌کنند یا دریافت کمک هایی که افراد ماهانه پرداخت می‌نمایند. 12 تهیه سامانه پیامکی جهت اطلاع رسانی به خیرین و فراخوان کمک‌های مالی و ارسال گزارش. 13 تهیه فرم مخصوص عضویت که در آن تمام مشخصات فرد و مقدار کمک مالی نوع کمک درج شده_باشد. پس از اخذ مجوز‌های لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
40 مشاهده
0 متقاضی