خيريه فدک چاهملک

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خور و بیابانک -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش در جهت شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی اقشار آسیب پذیر و نیاز مند و معلولین نیازمند تلاش در جهت تشویق و ترغیب مردم مومن و نیکوکار به انفاق هماهنگی و همکاری با ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در پیشبرد اهداف خیر خواهانه و خدا پسندانه تهیه و تامین جهیزیه و هزینه ازدواج زوجین نیازمند پرداخت کمکهای نقدی ، غیرنقدی در راستای رفع هزینه‌های درمانی ، معیشتی و تحصیلی معلولین و خانواده‌های نیازمند انجام خدمات و برنامه‌های دینی فرهنگی ، هنری و آموزشی جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران تهیه تفت و تاج گل و جمع آوری کمکهای مردمی از این طریق هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقفیات ، نذورات ، صدقات ، زکات کمکهای موسسات ، نهادها و ارگانهای مختلف اخذ وام و اعتبار از بانکها ، موسسات اعتباری و مالی . تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی