خيريه فرهنگي اجتماعي باران رحمت نقش جهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به قشر آسیب پذیر جامعه از طریق تامین ارزاق به طور مقطعی به کمک خیرین ارتقا سطح فرهنگ جامعه از طریق ایجاد کلاس‌های مشاوره خانواده اشتغال زایی جهت مددجویان از طریق ایجاد کلاس‌های هنری در موسسه رسیدگی به نیازمندان و محرومان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی