خيريه فرهنگي اجتماعي حضرت ولي عصر عج تالار اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تامین نیازهای افراد نیازمند از بعد مالی بالا بردن سطح زندگی افراد ب:روش اجرای هدف:جذب کمکهای مردمی و افراد خیر از طرق مختلف مانند تابلو و صدور قبض و اعلام شماره حساب و کارت ماهیانه کمک

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
39 مشاهده
0 متقاضی