خيريه فرهنگي امام هادي عليه السلام منطقه جرقويه عليا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به دانش آموزان بی بضاعت به منظور ارتقا برنامه‌های آموزشی و پرورشی و بهداشتی بخشی از دانش آموزانی که از حیث اقتصادی و تمکن مالی در تنگنا هستند و کمک مالی تحصیلی، ایاب و ذهاب کلاس‌های تقویتی به آنان، ارتباط با خیریه‌ها، ارتباط با خیرین، اختصاص مکانی به این خیریه و نصب تابلو و ساخت مهر، استفاده و کمک از نیروی انسانی و منابع درآمدزائی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی