خيريه فرهنگي سراج منير نقش جهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جلب کمک های مردمی از طرق مختلف موافق اهداف خیریه و کمک های مالی به خانواده های نیازمند، بصورت جنسی، درمانی، مسکن، شغل و جهیزیه ازدواج ـ تشکیل کلاسهای فرهنگی و قرآنی (دارالقران) ـ جلب نظر علما و برخورداری از راهنمائی آنان، تشویق و ترغیب نیکوکاران جهت کمک به خیریه از طریق رسانه های مختلف جمعی مجاز کشور جهت استفاده از امکانات مالی، فرهنگی، ورزشی و غیره برای رسیدن به اهداف خیریه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی