خيريه فرهنگي مذهبي منتظران حضرت مهدي عج اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : زیست محیطی، گردشگری | گردشگری و صنایع دستی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به افراد نیازمند2ـ فراهم نمودن شرایط اشتغال زایی جهت افراد تحت پوشش3ـ انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی جهت خانواده های تحت پوشش4ـ ارائه خدمات کمک هزینه مالی و… به خانواده های تحت پوشش

مأموریت ، فعالیت و اهداف :

برگزاری تورهای علمی، تاریخی و گردشگری تخت فولاد و گلستان شهدای اصفهان

سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی