خيريه قاسم ابن الحسن ع فدک

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک رسانی به زندان و کانون توسعه فضای آموزشی فرهنگی و رفاهی مددجویان زندان و کانون ساماندهی امور زندان و کانون، کمک به ازادی زندانیان غیر عمد نیازمند تعامل با سایر سازمانها و نهادهای دولتی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی