خيريه قاسم ابن الحسن کاشان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 انجام امور خیریه و کمک به نیازمندان و فقرا ـ کمک به دانش آموزان و نوعروسان نیازمند ـ کمک به بیماران و مستمندان ـ کمک به برنامه های مذهبی مسجد و حسینیه ـ اخذ کمک از مردم و خیرین ـ پرداخت هزینه به جامعه هدف و نیازمندان و مستمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
44 مشاهده
0 متقاضی