خيريه قمر بني هاشم هريزه جبل اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد:کمک به نیازمندان و ارتقا فرهنگ در اقتصاد صرفه جوئی ـ فراهم نمودن زمینه اشتغال برای جوانان و افراد جویای کار و تامین بخشی از جهزیه زوجهای بی بضاعت و بی سرپرست ـ فعالیت فرهنگی در امور مذهبی و تقویت و سنت ائمه معصومین (ع) برای اقشار جامعه پس از کسب مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی