خيريه قنوات کشاورزان ملک آباد نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تقسیم آب قنوات منطقه، پیگیری‌های مردمی و اداری برای لایروبی قنوات، تقسیم آب تخصیص داده شده از رودخانه زاینده رود، جمع آوری حق آب رودخانه زاینده رود وپرداخت به سازمان آب، نظارت بر تقسیم نامه‌های آب و اراضی منطقه، تخصیص هزینه‌ها و جمع آوری سهام مربوطه به لوله گذاری و احداث جوی و کانال برای انتقال آب، نظارت بر تقسیم اراضی و توابع، رسیدگی به اختلافات مالکین و متصرفین املاک منطقه ب: روش اجرای هدف: شناسایی دقیق مالکین و حق آب داران قنوات و تنظیم لیست اسامی ایشان، شناسایی دقیق مالکین و متصرفان اراضی منطقه، جمع آوری تقسیم نامه‌های آب و اراضی و کنترل انها، تلاش برای حل اختلاف بین زارعین و مدعیان راجع به حق آب و املاک تخصیصی به ایشان ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی