خيريه مأواي همدلي و روشني ايتام

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست و بدسرپرست با ایجاد فرصت‌های شغلی 2 – حمایت و توانمند سازی ایتام و زنان سرپرست خانواده از طریق کمک‌های مالی و غیرمالی – 3 – تحت پوشش و مورد حمایت قرار دادن کودکان ، نوجوانان و جوانان علاقمند به تحصیل که به علت عدم داشتن توانایی مالی از این نعمت بی بهره‌اند یا برای ادامه تحصیل در مضیقه هستند از طریق کمک‌های نقدی یا غیرنقدی 4 – ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت و درمان خانواده‌های تحت پوشش و کمک هزینه‌های درمانی و دارویی 5 – حمایت از جوانان وکمک در امر ازدواج و تهیه جهیزیه برای افراد تحت پوشش 6 – ارتقاء سطح سلامت روانی افراد بیبضاعت و نیازمند و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در خانوادهها و اقشار کم درآمد و در معرض خطر تحکیم بنیان خانواده ب : روش اجرای هدف – کلیه فعالیت‌های موسسه غیرسیاسی غیرتجاری غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق اساسنامه ، فعالیت خواهند_نمود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی