خيريه محبان امام رضا عليه السلام اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 بسط و گسترش فرهنگ تشیع، تدوین و ارائه الگوی عملی زندگی اهل بیت (ع) مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
11 مشاهده
0 متقاضی