خيريه محبان حضرت علي ابن ابيطالب اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ایجاد نگرش صحیح برای رفع فقر مادی و معنوی ـ فراهم نمودن بستر بکارگیری علم در عمل برای رفع فقر مادی و معنوی دانش آموزان و دانشجویان جامعه هدف ـ کمک و مساعدت مالی از طریق خیریه به نیازمندان ـ ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای نیازمندان ب: روش اجرای هدف ـ معرفی و توزیع مطالب علمی، برگزاری دوره های آموزشی، سخنرانی، سمینار و فراهم نمودن بستر پژوهشهای علمی و مذهبی ـ برگزاری جلسات دید و بازدید از نیازمندان و رفع نیاز آنها ـ شناسایی محرومین و مستضعفین و مشکلات معنوی آنها و تلاش جهت رفع آن ـ آموزش جامعه هدف برای مقابله با آسیب های اجتماعی ـ اشاعه سبک زندگی اسلامی و برگزاری جلسات همفکری و تبادل نظر پیرامون آن

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی