خيريه محبان حضرت ولي عصر عج اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام خدمات فرهنگی اجتماعی خیریه در همه سطوح بخصوص طبقات محروم و مستضعف حمایت و کمک مالی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت تربیت اخلاقی و علمی توانمند سازی برای مردم محروم و اقشار کم درآمد احیای فرهنگ قرآن و اهل بیت و جلسات قرآنی و اخلاقی و معرفی برای جوانان و نوجوانان کمک‌های مالی و درمانی و روانپزشکی به نیازمندان جامعه اکرام و اطعام ایتام و مساکین و خانواده‌های بی سرپرست و کم درآمد و از کار افتاده مساعدت معنوی و مالی برای تسهیل ازدواج جوانان 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
37 مشاهده
0 متقاضی