خيريه محبان کريم اهل بيت ع شاهين شهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

یل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. اهداف انجمن عبارت است از : الف : کلیات انجام خدمات اجتماعی به خانواده های بی سرپرست و طبقات محروم و اقشار کم درآمد جامعه ی معلولین ، بیماران مستعمد از جمله اکرام و اطعام سبد کالا به مناسبت های مختلف – ایجاد زمینه های خود اشتغالی – مساعدت معنوی و مادی برای تسهیل ازدواج ب : روش اجرای هدف بکارگیری نیروهای متعهد برای اجرا کردن اهداف – شناسایی خانواده های بی سرپرست و نیازمند جهت رسانی و جمع آوری کمک های مردمی و هماهنگی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
35 مشاهده
0 متقاضی