خيريه مرحوم حاج عبدالمجيد سعادتي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به خانواده های نیازمند بازنشستگان و مستمری بگیران در بعد معیشت آن ها و در حد توان و متعارف به صورت رایگان 2. کمک به بیماری صعب العلاج بازنشستگان و خانواده های آن ها به صورت رایگان 3. کمک به فرزندان دانشجو بازنشستگان و مستمری بگیران در امر تحصیل آنان به صورت رایگان 4. کمک به فرزندان بازنشستگان و مستمری بگیران در امر تهیه اقلام جهیزیه و ازدواج آنان به صورت رایگان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی